STATISTIKA – Zašto sam uvek pod stresom?

– Republika Srbija ima danas oko 7,500,000. stanovnika.
– Od toga je oko 2.900.000 penzionera.
– Ostaje, dakle, 4.600.000 državljana koji moraju da obavljaju sve poslove.
– Ako odbijemo 1.650.000 dece i učenika i oko 550.000 studenata ostaje 2.400.000
– Tu je još 700.000 nezaposlenih i oko 1.600.000 službenika koji jedva nešto rade.
– Ostaje dakle 90.000 ljudi.
– Na službi u vojsci ih je 70.000, a 19.998 se nalazi u zatvorima.
– Prema tome, ostaju samo 2 siromaha koji moraju da rade sav posao.TI i JA.
– A šta ti radiš? Sediš pred računarom i čitaš viceve!
– Nije onda ni čudo što sam uvek pod stresom kad sam jedini koja nešto radi u ovoj državi!

GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Statistika, 5.0 out of 5 based on 4 ratings
{January 28, 2011}