May 28, 2009 Odgovor: najmanje 179 Objasnjenje: 1 da promeni sijalicu i napiše da je promenjena 14 da podele slična iskustva o zameni sijalica i o tome kako je to moglo i drugačije da se izvede 7 da upozori na opasnosti pri zameni sijalica 1 da poruku premesti u zonu o elektrici 7 da istaknu pravopisne/gramatičke greške u […] {Oznake: } {Više...}